__proto__・prototype (2) : JavaScript

__proto__・prototype (1) : JavaScriptで__proto__プロパティとprototypeプロパティについて書いた。そのつづきを書く。

__proto__・prototype (1) : JavaScript

JavaScriptのプロトタイプについてのメモ。

constructor : JavaScript

constructorプロパティに関するメモ。